Welkom

LibDem is de nieuwe sociaal-liberale partij van Nederland

Sammy van Tuyll

Sammy van Tuyll

LibDem is zowel voor ruimte voor ondernemerschap als voor een goed sociaal vangnet. Daarmee neemt LibDem een unieke plaats in het politiek spectrum in. De visie van LibDem is neergelegd in het manifest ‘Én liberaal én sociaal‘.

LibDem vindt dat politiek moet worden bedreven vanuit een lange termijn visie en niet met ad hoc maatregelen, zoals nu meestal gebeurt. Dat leidt tot ondoordachte maatregelen, zoals de decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, de zogenaamde marktwerking in de zorg en de afbraak van de sociale zekerheid.  LibDem staat voor een maatschappij waarin iedereen een zo groot mogelijke vrijheid geniet en dat vraagt om een sterke en efficiënte overheid, die onder meer de markten reguleert en de zwakkeren ondersteunt.

Op vijwel alle beleidsterreinen heeft LibDem een visie die afwijkt van de huidige politieke partijen in Den Haag. Zo was LibDem in 2012 tegen het kapotbezuinigen van de economie en vindt LibDem de decentralisatie van Rijkstaken ondoordacht, onder meer omdat zij economisch inefficiënt zijn en tot ongelijkheid tussen gemeenten leiden. Voor Europa zijn de speerpunten democratie, economie en milieu.

 weblog              hoofdpunten        verkiezingsprogramma EP 2014-2019          facebook-icontwitter-icon

 

Waarom Libdem stemmen in 80 seconden:

Of bekijk onze verkiezingsspot hier.

 

Vergelijk de standpunten op Stemkijker.nl