Loading...
Europa 2017-07-23T13:25:40+01:00

Europa

DE EUROPESE UNIE

Vier van de vijf Nederlandse kiezers is vóór de Europese Unie (zie o.a. het onderzoek uit 2014). Toch is Europa weinig geliefd. Velen hebben terecht bezwaren tegen de wijze waarop Europa nu werkt. De Europese Unie heeft een aantal weeffouten zijn die door de gevestigde politieke partijen genegeerd worden. Op drie gebieden zijn er problemen. LibDem heeft daar een eigen antwoord op:

 

  • Besluitvorming: enerzijds is de Europese Unie een ongecontroleerde, bureaucratische macht en kiezers hebben terecht het gevoel er geen vat op te hebben. Anderzijds is de besluitvorming log en inefficiënt, zie bijvoorbeeld de besluitvorming rond de vluchtelingencrisis.
  • Bevoegdheden: enerzijds bemoeit Europa zich met te veel beleidsterreinen – bijvoorbeeld op het gebied van begrotingsbeleid – anderzijds zijn er ook terreinen waar Europa meer zou moeten doen, bijvoorbeeld voor milieu en duurzaamheid
  • Hinder: veel mensen hebben baat bij Europa, maar sommigen hebben er duidelijk last van, bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur die zijn baan kwijt is door concurrentie uit landen met lagere lonen.

TRADITIONELE PARTIJEN

Helaas zijn de meeste traditionele partijen tegen meer directe invloed van de burgers op Europa. SP en PVV zijn zelfs tegen Europa als idee. LibDem niet. LibDem wil het goede idee dat Europa heet eenvoudig verbeteren.

 

EUROPA KAN ANDERS

Verbeteren in democratische zin: geef de kiezer de democratische controle die hij nationaal al gewend is. Het politiek debat over Europese besluiten moet op Europees niveau plaats vinden en niet, zoals nu, via de hoofdsteden. Dat kan alleen als het Europees Parlement via Europese kieslijsten wordt gekozen. Verbeteren in economische zin: zorg voor een evenwichtige verhouding tussen nationale en Europese verantwoordelijkheden. Nu worden er te veel bevoegdheden aan Europa overgedragen. Dat is niet nodig en staat haaks op het karakter van de Europese Unie: een supranationaal verband van soevereine lidstaten. Verbeteren in de zin van milieu: CO2 ziet geen landsgrenzen. Alleen samen kunnen we landen buiten Europa tot verbetering dwingen. Nederland is onderdeel van Europa. Wie greep wil hebben, maakt Europa ook onderdeel van Nederland. In het boek Europa kan anders (2009)‘ dat is geschreven ten behoeve van de EP-verkiezingen van 2009 wordt de visie van LibDem uiteengezet. Hoewel de context die van 2009 is, blijft de inhoud nog actueel.

Video met interview over de Europese Unie

Video zendtijd politieke partijen t.b.v. verkiezingen Europees parlement 2014 waarin o.a. ter sprake komt: Europa, economie, decentralisaties en zorg.