Loading...
Wonen 2017-07-23T13:25:40+01:00

WONEN

De Nederlandse woningmarkt is totaal verziekt. Al jaren. Ook hier is sprake van een te sterke bescherming van de insiders ten koste van de outsiders. Zo moeten studenten vaak meer dan € 400 per maand betalen voor een kamertje van 3 x 3, terwijl anderen voor een lager bedrag een hele woning huren. Dat is niet rechtvaardig en niet efficiënt.

De laatste tijd komt een hervorming van de woningmarkt langzamerhand op de agenda te staan. Daar worden echter verschillende dingen onder verstaan. Voor de één is dat beperkt tot het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek; de ander vindt maatregelen tegen het ‘scheefwonen’ belangrijker.

In de visie van LibDem moet eerst gedefinieerd worden hoe een evenwichtige woningmarkt er uit ziet. Hierbij moet het even aantrekkelijk zijn een woning te kopen dan wel te huren of te verhuren. De keus hangt dan van de omstandigheden af. Pas als er consensus is hoe een evenwichtige woningmarkt er uit ziet, kan bepaald worden hoe en in welk tempo wij dat willen bereiken.

In ieder geval moet de overdrachtsbelasting worden afgeschaft. Dit is immers een belasting op mobiliteit en staat haaks op de gedachte de economie flexibel te maken. Pas daarna kunnen de stappen naar een evenwichtige woningmarkt genomen worden. In 10 à 15 jaar zou dat dan bereikt moeten worden.

De huidige wijze van opereren is een korte termijn aanpak: er worden ad hoc maatregelen genomen die, omdat zij niet in een groter verband worden gezien, de markt nog verder uit evenwicht brengen. Voorbeeld is de recente wijziging van de hypotheekrenteaftrek die het kopen van een woning door starters nog moeilijker maakt.