Loading...
Partij 2017-07-23T13:25:42+01:00

skyscraper

LibDem is de nieuwe sociaal-liberale partij van Nederland

LibDem is zowel voor ruimte voor ondernemerschap als voor een goed sociaal vangnet. Daarmee neemt LibDem een unieke plaats in het politiek spectrum in. De visie van LibDem is neergelegd in het manifest Én liberaal én sociaal‘ uit 2012.

LibDem vindt dat politiek moet worden bedreven vanuit een lange termijn visie en niet met ad hoc maatregelen, zoals nu meestal gebeurt. Dat leidt tot ondoordachte maatregelen, zoals de decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, de zogenaamde marktwerking in de zorg en de afbraak van de sociale zekerheid. LibDem staat voor een maatschappij waarin iedereen een zo groot mogelijke vrijheid geniet en dat vraagt om een sterke en efficiënte overheid, die onder meer de markten reguleert en de zwakkeren ondersteunt.

Op vijwel alle beleidsterreinen heeft LibDem een visie die afwijkt van de huidige politieke partijen in Den Haag. Zo was LibDem in 2012 tegen het kapotbezuinigen van de economie en vindt LibDem de decentralisatie van Rijkstaken ondoordacht, onder meer omdat zij economisch inefficiënt zijn en tot ongelijkheid tussen gemeenten leiden. Voor Europa zijn de speerpunten democratie, economie en milieu.