Loading...
Politiek 2020-09-29T21:17:40+01:00

ONVREDE EN PERSPECTIEF

Er is op dit moment veel onvrede over de politiek. Deze onvrede is terecht: mensen maken zich zorgen over hun toekomst en de gevestigde politieke partijen weten daar geen goed antwoord op te geven. Vaak worden oplossingen bedacht die niet consistent zijn of die de last eenzijdig bij een bepaalde groep leggen. Denk aan de tweedeling op de arbeidsmarkt, de zorg, de decentralisaties van Rijkstaken naar de gemeenten, de woningmarkt, Europa, etc.

LibDem vindt dat je politiek moet bedrijven vanuit een ideologie: een visie op hoe de samenleving en de economie zou moeten functioneren. Alleen dan kun je een perspectief bieden. En daar is nu behoefte aan!

Als liberale partij stelt LibDem de vrijheid van het individu centraal. De mens moet vrij zijn om zijn leven richting te geven. De overheid dient niet alleen te zorgen dat de vrijheid van ieder mens zo weinig mogelijk wordt ingeperkt, maar er ook zorg voor te dragen dat ieder individu daadwerkelijk in staat is zijn leven richting te geven (positieve vrijheid). Zie onze uitgangspunten. Dat is dus een ander soort liberalisme dan van de VVD of van D66, die vooral voor een kleine overheid zijn. LibDem is een sociaal-liberale partij, niet alleen in naam – zoals D66 – maar vanwege het voorgestelde beleid.

Op alle terreinen waar mensen zich zorgen over maken stelt LibDem een beleid voor dat wél oplossingen biedt. Dat betreft onder meer de arbeidsmarkt en sociale zekerheid, de zorg, het milieu, Europa en de woningmarkt. En dat biedt perspectief!