Loading...
Geschiedenis 2017-07-23T13:25:41+01:00

GESCHIEDENIS

In de zomer van 2006 is het ‘Manifest voor een Vrije Samenleving‘ opgesteld. Directe aanleiding daarvoor was de val van het kabinet Balkenende II en onvrede over de wijze waarop in Den Haag politiek wordt bedreven. Het manifest, dat ondertekend is door een 80-tal Nederlanders, roept op tot het voeren van een meer evenwichtige politiek, gebaseerd op structurele oplossingen voor de lange termijn. Op 12 september is het manifest gepresenteerd.

Inmiddels was al op 25 augustus 2006 de Liberaal Democratische Partij opgericht. De eerste algemene ledenvergadering heeft besloten om – ondanks de korte voorbereidingstijd – aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 mee te doen. Hoewel de deelname aan de verkiezingen geen zetel opleverde, heeft het geleid tot de toestroom van veel nieuwe leden.

Na de verkiezingen heeft de partij besloten zich eerst op de interne organisatie te concentreren. Er is hoge prioriteit gegeven aan het opstellen van uitgangspunten; deze zijn in de algemene ledenvergadering van 26 januari 2008 vastgesteld.

Binnen de partij zijn een aantal werkgroepen actief, waaronder met name milieu en verkeer.

In de algemene ledenvergadering van 18 april 2009 is het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor het Europees Parlement vastgesteld.

 

IN MEMORIAM

Hans_BerendsOp 21 november 2014 is Hans Berends op 65-jarige leeftijd overleden, na een ziekte van enkele jaren die plotseling ernstiger werd. Hans heeft zich op vele terreinen maatschappelijk ingezet en sinds 2012 was hij actief voor LibDem. Hij was kandidaat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 2012 en bij de Europees Parlement verkiezingen van 2014. Wij zijn Hans dankbaar voor zijn enthousiasme en inzet en zullen hem als een warme en betrokken persoonlijkheid blijven herinneren.