Loading...
Groene markt 2017-07-23T13:25:38+01:00

Milieu: een groene markt

Serieuze aanpak van milieuvervuiling is hard nodig!

Het huidige Europese milieubeleid – met veel regelgeving en een ingewikkelde handel in emissierechten – is niet heel effectief. De enige effectieve manier is het beperken van de uitstoot van CO2 op marktconforme wijze. LibDem wil een algemene heffing op de uitstoot van CO2 die laag begint en in de tijd gestaag oploopt onder de volgende voorwaarden:

  1. de heffing heeft betrekking op alle uitstoot uit fossiele brandstoffen.
  2. de inkomsten hieruit voor de overheid worden in de vorm van lastenverlichting aan de burgers teruggegeven. Zo wordt de koopkracht niet aangetast. Dit is een verantwoordelijkheid van de nationale overheden.
  3.  er is een correctiemechanisme aan de grens. Dat legt op de invoer een heffing die overeenkomt met de uitstoot van CO2 tijdens productie en transport van de goederen. En die geeft de CO2 heffing bij uitvoer van goederen terug.

Fossiele brandstoffen worden zo geleidelijk aan duurder, en prijzen zich uit de markt. Het is niet nodig om allerlei – verstorende – subsidies te geven voor allerlei “duurzame” energiebronnen. Deze worden vanzelf aantrekkelijker als alternatief. Deze oplopende heffing op de CO2 uitstoot uit fossiele brandstoffen dringt de uitstoot van CO2 effectiever terug dan het huidige beleid doet. Het correctiemechanisme aan de grens zorgt er voor dat het Europees bedrijfsleven geen nadeel ondervindt van het milieubeleid, zoals dat nu wel het geval is. Zie artikel  ‘Europees energiebeleid ondermijnt concurrentiepositie’. Landen buiten Europa zullen daardoor gestimuleerd worden ook een dergelijk milieubeleid te voeren.

De voorstellen van LibDem worden verder uitgelegd in ‘Europa kan anders’ (2009)

De aanpak van LibDem is overigens wel nadelig voor lobbyisten, die nu veel werk hebben met het lobbyen voor bepaalde regelgeving of belastingfaciliteiten voor “duurzame” producten.