Loading...
Kernpunten 2017-07-23T13:25:41+01:00

KERNPUNTEN

LibDem heeft een aantal kernpunten, die de we hieronder voor u uiteen zetten. Deze punten zijn voor het grootste deel uniek. Waar ze overeenkomen met andere partijen, geven wij dat aan. Zo heeft u als kiezer een helder beeld van LibDem en haar positie in het politieke landschap.

1. GEZONDE ECONOMIE

Gezonde overheidsfinanciën vragen om een gezonde economie: eerst groei van economie en werkgelegenheid, dan pas bezuinigen. Het bezuinigingsbeleid van Rutte II is voor Nederland nadelig geweest. Zie onder meer Leidt snoei tot groei? (ING Bank) en Het economisch beleid van de afgelopen zes jaar waarom? (Coen Teulings). Al in 2012 waarschuwde LibDem tegen dit ongefundeerd bezuinigingsbeleid, zie o.a. ‘Werkloos door massapsychose’.

2. ECONOMISCHE VRIJHEID

Ruimte voor ondernemerschap, maar ook een goed sociaal vangnet. Niemand mag buiten zijn schuld tussen wal en schip vallen. Maar burgers hebben hierin ook een grote eigen verantwoordelijkheid. Een uitkering is geen vanzelfsprekend langdurig recht.

3. EUROPA

Wij kunnen niet zonder Europa, maar de huidige Europese Unie voldoet niet. Europa moet democratischer. Het is verder niet nodig veel politieke macht aan Europa over te dragen. De weeffouten bij het invoeren van de euro kunnen ook anders worden opgelost.

4. ZORG

Verzekeraars hebben nu te veel macht. Dat is een weeffout in het huidige stelsel. De regie moet weer terug bij arts en patiënt. Daarmee wordt het stelsel niet alleen socialer, maar biedt het ook meer vrijheid.

5. ONDERWIJS

Goed onderwijs is de basis voor de toekomst. Onderwijs is meer dan kennis vergaren alleen, maar moet ook mondige, sociaal vaardige burgers kweken, die hun talenten weten te ontplooien.

6. WONEN

De woningmarkt is fundamenteel verziekt. Bepaal eerst wat een evenwichtige woningmarkt is (huren versus kopen) en neem dan pas maatregelen. Het huidig beleid met onevenwichtige ad hoc maatregelen zorgt alleen maar voor een verdere verslechtering van de woningmarkt.

7. MILIEU: EEN GROENE MARKT

LibDem is voor een heffing op CO2-uitstoot, waarvan de opbrengsten terug worden gegeven aan de burgers. Vervuilende producten worden zo duurder en schone producten goedkoper. Dat is beter voor milieu en economie dan het huidige beleid en burgers behouden hun keuzevrijheid (qua doelstelling hetzelfde, maar effectiever dan GroenLinks).

8. INFORMATIE

De informatiemaatschappij vraagt om een nieuw beleid. Algemene informatie moet zo ruim mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Netneutraliteit en privacy moeten gewaarborgd zijn. Heffingen op blanco beeld- en geluidsdragers moeten afgeschaft, luisteren naar muziek op het werk of in de horeca moet vrij zijn (overeenkomstig met Piratenpartij).