Loading...
Veiligheid 2017-07-23T13:25:38+01:00

Veiligheid

Tot nu toe hebben terroristische aanslagen deze eeuw in Nederland 15 slachtoffers geëist, te weten negen in Apeldoorn en zes in Alphen aan den Rijn.

Een 100% veiligheid bestaat niet en je kunt het risico van een aanslag – met welk motief dan ook – nooit tot nul reduceren. Waakzaamheid is geboden – daar hebben wij onze veiligheidsdiensten voor – maar waakzaamheid is ook geboden dat wij onze vrije samenleving niet opofferen aan reële doch minieme risico’s. Het gevaar dreigt dat de balans doorslaat ten koste van de vrije samenleving.

Zie voor verdere informatie en voor onderbouwing van de liberale visie op veiligheid de notitie ‘Over vrijheid, samenleven, identiteit en veiligheid‘, waarin de samenhang tussen vrijheid, identiteit, samenleven, integratie en veiligheid wordt uiteengezet.

De politieke partijen in Den Haag verwarren de verschillende begrippen, hetgeen ten koste gaat van de rechtsstaat en vaak een inconsistent beleid tot gevolg heeft. Door dit warrige beleid en het niet-respecteren van bepaalde bevolkingsgroepen wordt de integratie gehinderd en wordt de kans op een terroristische aanval eerder vergroot dan verkleind.