Loading...
Hinder 2017-07-23T13:25:39+01:00

HINDER

Hoewel velen baat hebben bij de Europese Unie, vaak zonder dat het direct zichtbaar is, zijn er ook mensen die hinder ondervinden door de globalisering en door de concurrentie uit andere Europese landen. Denk maar aan mensen die hun baan kwijt zijn door concurrentie uit landen met lagere lonen, zoals vrachtwagenchauffeurs.

LibDem vindt dat je ook de zorgen die de mensen terecht hebben, serieus moet nemen. De concurrentie uit andere landen is een gevolg van de globalisering en van de uitbreiding van de Europese Unie. Dat kun je niet meer terugdraaien, ook al zou je dat willen. Het idee van Lodewijk Asscher om daar in Europa nieuwe afspraken over te maken is dan ook onzinnig.

LibDem vindt dat je deze zorgen serieus moet nemen door een beter arbeidsmarktbeleid en een beter sociaal vangnet. Bij het arbeidsmarktbeleid dat LibDem voorstaat, zou een werkloze vrachtwagenchauffeur een uitkering ontvangen die de eerste drie maanden gelijk is aan zijn laatstverdiende loon. Voorts zou er actief en in overleg met hem naar een nieuwe baan worden gezocht, desnoods met een omscholing, waarbij hij zijn inkomen grotendeels blijft behouden.