Loading...
Onderwijs 2020-09-29T21:07:56+01:00

ONDERWIJS

Voor de kenniseconomie is het van belang dat er geen barrières zijn voor het volgen van onderwijs. Studenten, maar ook ouderen, moeten een zo vrij mogelijke toegang hebben tot goed onderwijs.

LibDem vindt dat studenten in het eerste jaar van hun studie een basisbeurs moeten kunnen krijgen; deze moet voldoende zijn om van te leven en te studeren zonder daarnaast een bijbaan te moeten hebben. De drempel om te gaan studeren moet zo laag mogelijk zijn. Pas na het eerste jaar – als voor studenten duidelijk is dat zij een studie volgen die zij ook kunnen afmaken – kan worden volstaan met het huidige sociaal leenstelsel.

Voorts is LibDem onder andere tegen het vragen van (extra) collegegeld voor een tweede studie. Het volgen van een tweede studie kost meestal weinig extra geld van een onderwijsinstelling omdat de student doorgaans efficiënt gebruik maakt van de hem geboden mogelijkheden.

Ook is LibDem tegen het extra collegegeld voor langstudeerders. Zij kosten de onderwijsinstellingen immers weinig extra geld en men kan er van uit gaan dat iedereen probeert zijn studie of opleiding zo snel mogelijk af te ronden.