Loading...
Rechtsstaat 2017-07-23T13:25:40+01:00

RECHTSSTAAT

Alleen in een rechtsstaat kan het individu echt in vrijheid leven. Geen vrijheid zonder rechtsstaat. Toch staat de rechtsstaat de laatste tijd onder druk. Er zijn maatregelen doorgevoerd die de toegang tot het recht belemmeren en ook die de onafhankelijkheid van de rechter aantasten. Voorbeeld van het eerste is het verhogen van de griffierechten met het oogmerk het beroep op de rechter financieel af te straffen en het verlagen van de rechtsbijstand voor diegenen die het echt nodig hebben. Voorbeeld van het tweede is de geleidelijke introductie van een managementcultuur in de rechterlijke macht, waardoor de zuivere professionaliteit en onafhankelijkheid van de leden van de rechterlijke macht op het spel komen te staan. Het opmerkelijke is dat het juist de VVD is – in naam een liberale partij – die de toegang tot de rechter wilde belemmeren door een verhoging van de griffierechten.

Zie ook de notitie ‘Over vrijheid, samenleven, identiteit en veiligheid‘.