Loading...
Overheidsfinanciën 2017-07-23T13:25:40+01:00

OVERHEIDSFINANCIËN

Gezonde overheidsfinanciën zijn van groot belang. Structureel moet de begroting daarom in evenwicht zijn. Dat betekent echter niet dat er geen tekort mag bestaan. Of de begroting een overschot of een tekort laat zien, hangt onder meer van de economische conjunctuur af. In een recessie loopt het tekort op en dat is goed om de vraag in de economie op peil te houden.

De afgelopen jaren is het tekort verlaagd ten koste van de economie. Dat heeft de recessie verergerd en de werkloosheid extra doen toenemen. Ook al trekt de werkgelegenheid nu aan, de ontstane schade is nog lang niet ingehaald. Zie bijvoorbeeld Coen Teulings in Het Financieele Dagblad. Door een hogere werkloosheid zijn in feite lasten naar de toekomst verschoven: jongeren kunnen nu moeilijk werk krijgen en daardoor dreigt een ‘verloren generatie’ te ontstaan.