Loading...
ANBI 2018-11-15T12:56:40+01:00

ANBI

Omdat LibDem een maatschappelijk doel dient, heeft de partij als vereniging van de Belastingdienst de status van ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Dit betekent dat schenkingen aan LibDem aftrekbaar zijn voor de (inkomsten)belasting.

Als gevolg van de ANBI-status moet de partij in ieder geval de volgende gegevens publiceren.
• de naam: Vereniging Liberaal Democratische Partij of LibDem
• het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverband Informatie Nummer) nummer: 817725076
• postadres: zie onze contactpagina
• doelstelling: zie artikel 2 van de statuten
• hoofdlijnen van het beleidsplan
• de functie van de bestuurders: het bestuur kent een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester
• de namen van de bestuurders
• het beloningsbeleid
• verslag uitgeoefende activiteitenverslag
• financiële verantwoording: zie financiële verslagen