Loading...
Economie 2017-07-23T13:25:40+01:00

ECONOMIE

De laatste jaren zijn in verband met de Eurocrisis veel bevoegdheden op het gebied van economisch beleid aan de Europese Unie overgedragen. LibDem vindt dat wij daar  veel te ver in zijn gegaan. Er zijn meer bevoegdheden overgedragen, dan noodzakelijk is voor het goed functioneren van de monetaire unie. In de visie van LibDem moet er meer verantwoordelijkheid bij de lidstaten blijven en kan de noodzakelijke begrotingsdiscipline beter en efficiënter worden afgedwongen door de kapitaalmarkt. Zie ook het artikel ‘Red Europa door discipline van de kapitaalmarkt’ (2011). 

In die optiek is het van belang de ‘no bail-out’ clausule uit het verdrag te respecteren. Beleggers die het risico nemen om te beleggen in landen die een onverstandig beleid voeren, moeten daar ook de gevolgen van ondervinden.

LibDem vindt dat je in een recessie niet geforceerd moet bezuinigen. Niets doen is beter dan bezuinigen. LibDem doet daarom geen voorstellen voor bezuinigingen. Wanneer de groei aantrekt, zal het begrotingstekort van de overheid vanzelf teruglopen. De laatste jaren heeft Nederland onder dwang van de Europese Unie onnodig veel bezuinigd. Dat heeft ook onnodig veel banen gekost, die voorlopig niet zullen terugkeren.

De economische macht verschuift steeds meer naar landen als China, India en Brazilië. Dat is onvermijdelijk en Europa moet zich daarop voorbereiden. Wij moeten in Europa ook maakindustrie houden en niet alles aan andere landen uitbesteden. Dat is niet efficiënt en niet in het belang van Nederland en Europa. Grondstoffen en energie zullen schaarser worden; Europa moet daar nu al rekening mee houden.