Loading...
Arbeidsmarkt 2017-07-23T13:25:39+01:00

ARBEIDSMARKT

In Nederland is een tweedeling op de arbeidsmarkt ontstaan: er zijn nu 1,9 miljoen werknemers met een flexibel contract. En dat aantal neemt nog steeds toe. De tweedeling op de arbeismarkt zal met het huidige beleid niet veranderen. Zo heeft de Wet werk en zekerheid van Lodewijk Asscher alleen maar een stijging van de flexwerkers tot gevolg gehad, terwijl het tegendeel beoogd werd.

LibDem bepleit een geheel nieuwe benadering van de arbeisdmarkt. Eén die past bij de 21e eeuw. Dat is de enige manier om de tweedeling op de arbeidsmarkt op te heffen. LibDem wil enerzijds een versoepeling van het ontslagrecht – ruimte voor ondernemerschap – en anderzijds een goed sociaal vangnet, veel beter dan dat er nu is. LibDem is daarmee liberaler dan de VVD en socialer dan de SP. De visie van LibDem op de arbeidsmarkt wordt uiteengezet in het manifest ‘Én liberaal én sociaal‘ uit 2012.

De gedachte van LibDem gaat er van uit dat je enerzijds het ontslagrecht moet versoepelen teneinde de arbeidsmarkt flexibel te maken en mismatch te voorkomen en anderzijds wel moet zorgen voor een goed sociaal vangnet – beter dan het huidige – en actieve begeleiding naar werk. Wie buiten zijn schuld (tijdelijk) zonder werk komt, moet daar niet de dupe van zijn.

Geen baanzekerheid maar inkomenszekerheid.

Interview met uitleg over de arbeidsmarkt