De algemene ledenvergadering van LibDem heeft op 17 januari 2017 besloten niet deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. De ledenvergadering stelde vast dat LibDem een programma heeft dat doordachte oplossingen biedt voor veel problemen waar mensen zich zorgen over maken (arbeidsmarkt, zekerheid, zorg, Europa). Maar, gelet op de geringe aandacht voor de inhoud, zal het in deze campagne erg lastig zal worden deze sociaal-liberale inhoud voldoende voor het voetlicht te brengen. De aandacht in de media gaat helaas te weinig naar inhoud en standpunten en die aandacht is wel nodig om voldoende electoraat te kunnen bereiken.
LibDem gaat zich verder voorbereiden op volgende verkiezingen.

P E R S B E R I C H T LibDem, 2017-01-18, verkiezingen

By | 2017-07-23T13:25:42+01:00 19/01/2017|Europa, In de media, Nieuws|